10 กุมภาพันธ์ 2562 กาลาปาโกสประสบภาวะโลกร้อนและมลพิษขยะพลาสติก

ที่มา: https://www.tnamcot.com/view/0JdzIZ5

หมู่เกาะดังกล่าวซึ่งมีอาณาเขตครอบคลุม 138,000 ตารางกิโลเมตรและเป็นหนึ่งในแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก โดยมีสัตว์ต่างๆกว่า 2,900 สายพันธุ์ หลายชนิดอยู่ในบัญชีสัตว์แปลกของโลก อย่างไรก็ตามจากปัญหาโลกร้อนที่ส่งผลต่อระบบนิเวศน์ท้องถิ่น และสัตว์หลายสายพันธุ์บนหมู่เกาะกำลังตกอยู่ในอันตราย ป่าชายเลนลดลง แมลงและแมลงวันซึ่งเป็นพาหะนำโรคเพิ่มจำนวนขึ้นมากจากภาวะโลกร้อน  นอกจากนี้มลภาวะจากขยะพลาสติกก็ส่งผลร้ายต่อสิ่งแวดล้อมบนเกาะ ปลาเล็ก ปลาใหญ่ และสัตว์น้ำกินพลาสติกเข้าไป ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของคนเราด้วย ทางการท้องถิ่นได้ประกาศห้ามการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่ 26 กุมภาพันธ์นี้  รวมทั้งยังมีแผนบริหารจัดการขยะ แยกประเภทขยะทั้งรีไซเคิล และออร์แกนิค รวมทั้งมีโทษปรับ นอกจากนี้ยังมีโครงการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามโรงเรียน ลดปริมาณขยะในครัวเรือน และส่งเสริมบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ .- สำนักข่าวไทย